Wij beheren

FINANCIËNBEGROTINGFISCALITEIT EN FRAUDEBESTRIJDING

Een sterke overheid heeft voldoende financiële middelen nodig. Zo is ze in staat een goede dienstverlening te bieden: scholen, wegeninfrastructuur, politiediensten, ziekenhuizen. Voor de legitimiteit van het belastingsysteem is het essentieel dat de opbrengsten goed besteed worden. Daarnaast zijn belastingen een belangrijk middel voor inkomensherverdeling. België behoort inzake inkomensgelijkheid tot de kopgroep. Tenslotte is er de instrumentele of regulerende functie. Belastingen worden ingezet om burgers en ondernemingen aan te sporen zich veilig, gezond, milieuvriendelijk… te gedragen.

Belastingen zijn geen doel op zich. Ze zijn de noodzakelijke tegenhanger van het beleid dat de overheid voert. Er kan geen duurzaam beleid zijn zonder duurzame financiering. We vinden dat de overheid moet optreden waar dat nodig is. We zijn niet principieel voor een kleine of een grote overheid, wel voor een overheid exact op maat van de noden van de samenleving. Dat betekent dat we belastingen verdedigen in de mate dat ze nodig zijn om noodzakelijk beleid te financieren. Tegelijk leggen we nadruk op een efficiënte overheid. Iedere euro belastinggeld moet optimaal besteed worden. Als we hetzelfde doel kunnen realiseren door minder beslag te leggen op de economie, moeten we dat ook doen.