Wij besturen

JUSTITIE, VEILIGHEIDOVERHEIDOVERHEIDSBEDRIJVENAMBTENAREN EN LOKALE BESTUREN

Een betrokken samenleving kan enkel goed werken als zij een betrokken overheid heeft. Een betrokken overheid is noodzakelijk om tot een evenwichtige en rechtvaardige samenleving te komen waarin iedereen kansen krijgt zich te ontplooien en te ontwikkelen. Een samenleving waarniemand in de steek gelaten wordt

De organisatie van de overheid moet er op gericht zijn zo dicht mogelijk bij mensen te besturen. Dat vertaalt zich in een keuze voor burgernabijheid, zowel in de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden, als in de organisatiestructuur van de overheid zelf. Een betrokken overheid is een overheid die mensen en ondernemingen ondersteunt doorheen hun hele bestaan en bij alle belangrijke gebeurtenissen. Het is een performante overheid die op spaarzame en efficiënte wijze omspringt met de beschikbare personele en financiële middelen en werkt op maat van mensen, ondernemingen en andere partners. Een betrokken overheid is een overheid die bij de ordening van de samenleving en in het beleid luistert naar mensen, hen bij het beleid betrekt, maar tegelijkertijd ook een oproep doet om zelf voor die betrokken samenleving te gaan.

Mensen hebben ook recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en ontspannen. Een veilige omgeving maakt dat mensen zich ten volle kunnen ontplooien en is de basis voor de rest van de samenleving op sociaal, economisch, maatschappelijk en politiek vlak. Veiligheid is een houvast en geeft zekerheid. Veiligheid voor iedereen is dan ook prioritair.