Wij samen

 

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT

Om succesvol te zijn, is een diverse samenleving gestoeld op een gemeenschappelijke sokkel van gedeelde basiswaarden. Aan die sokkel kan niet getornd worden. Vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, respect voor onze democratische waarden, enz., zijn voor ons de basis. Bovenop de sokkel geven we diversiteit alle kansen. Onder deze veilige paraplu kunnen mensen zich ontplooien. Daarin schuilt voor ons de meerwaarde van diversiteit. Voor christendemocraten telt elke mens. Iedereen die hier op legale wijze verblijft, moet gelijk behandeld worden. Wij willen geen samenleving die een onderscheid maakt tussen A- en B-burgers. Dat betekent dat iedereen gelijke rechten heeft, maar zonder twijfel ook gelijke plichten. We verwachten dat iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving.

ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE

Migratie is van alle tijden. Mensen hebben altijd al beslist de ene plaats voor de andere te ruilen. De huidige vluchtelingencrisis plaatste het thema volop in de ‘spotlights’ en op de politieke agenda. Dit zal de komende jaren niet meteen veranderen. Maar ook als de oorzaken van de huidige crisis worden weggenomen (bv. oorlogen in buurregio’s van de Europese Unie), zullen er altijd mensen onderweg zijn. Migratie op zich is niet te stoppen en biedt veel kansen voor onze samenleving. Maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen waar migratie ons voor plaatst. We moeten leren uit het verleden. Al meer dan een halve eeuw zijn we een migratieland. Van de eerste gastarbeiders uit Zuid-Europa, Marokko en Turkije tot nu: telkens zijn in ons land nieuwe personen aangekomen. In het verleden is onvoldoende aandacht besteed aan integratie van deze nieuwkomers. De gevolgen werken tot vandaag door.

We mogen niet dezelfde fouten maken. De laatste tien jaar zijn grote stappen vooruit gezet. De asiel- en migratiewetgeving werd aangepast en aangescherpt waar nodig. Een uitgebreid inburgering- en integratiebeleid werd geboren. Contacten met nieuwkomers worden bevorderd via onderwijs en talrijke middenveldorganisaties. Op deze ingeslagen weg willen we verder gaan.