We leven in een wereld die vluchtig , onzeker, complex en dubbelzinnig is. Een wereld gekenmerkt door constante verandering en grote uitdagingen.

Uitdagingen die verwachten dat we kunnen multitasken, altijd verbonden zijn, oneindige keuzes maken, het ideale kind, partner, werknemer, mantelzorger, buur zijn.

De prestatiedruk ligt hoog en we piekeren ons suf rond thema’s zoals vergrijzing, digitalisering, globalisering, klimaat, kloof tussen arm en rijk,…

Als CD&V Hechtel – Eksel hebben we nagedacht over deze onderwerpen, over de toekomst van al onze inwoners, over de aanpak ervan.

Laten we als gemeente de regisseur van gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn. De spelverdeler die kansen verdeelt en herverdeelt zodat burgers zo gelijk en gelijkwaardig mogelijk kunnen participeren.