“Een dag na de gemeenteraad waar de Open VLD van Jan Dalemans een toeristenbelasting en een pylonenbelasting stemt, wil hij naar een ‘oplossing’ zoeken”, lezen wij in de pers. Voorlopig hebben we het raden naar wat die oplossing dan wel zal zijn. CD&V trok alvast fel van leer tegen de pestbelastingen. Ook binnen de raad van bestuur van Toerisme Limburg en door VOKA-Limburg werd het nieuwe beleid op de korrel genomen.

“Het lijkt erop dat gemeente Hechtel-Eksel in geldnood zit”, zegt Jan Vangenechten van CD&V Hechtel-Eksel. “De hoge druk op de kosten van de exploitatie in onze gemeente maakt dat het VLD-bestuur allerhande pestbelastingen invoert. De verkiezingsbelofte om geen extra belastingen in te voeren, houdt daarmee geen stand.” Naast de kerkhoftaks die in 2019 al werd gestemd, volgen nu ook de toeristentaks en de taks op pylonen en masten.

In 2019 kondigde het gemeentebestuur de kerkhoftaks aan, een reglement waarbij een concessie voor begraving van €65 naar €300 steeg. Ook voor regularisaties uit het verleden wordt ineens €300 gevraagd.

Nu volgt ook de toeristentaks. Voormalig schepen van Bosland en Ruimtelijke Ordening Raf Truyens (CD&V) heeft altijd ruim ingezet op de ontwikkeling van Bosland en het toerisme in onze gemeente. Nu Bosland met ‘Fietsen door de Bomen’ een succesvolle trekpleister heeft en er met Roompot een vakantiepark in onze gemeente bijkomt, ziet het gemeentebestuur een opening om de gemeentekas te spijzen. “Zonder overleg wordt een beslissing genomen die ook de B&B’s en kleinschalige toeristische ondernemers treft. Net nu, terwijl iedereen probeert om de economie te redden. Dit is bijzonder cynisch.” zegt hij. De lokale ondernemers worden op deze manier belast met extra administratie. “Bovendien is het niet de gewoonte dat kleinere ondernemers deze taksen doorrekenen aan hun gasten. Die pestbelastingen kan beter verdwijnen”, voegt Jan Vangenechten toe.

Tot slot voert HE Lijst Burgemeester ook nog een pylonen- en mastentaks in. Een gemakkelijke belasting die de operatoren gewoon doorrekenen naar de factuur van de gebruikers. Hechtel-Eksel wil trouwens een digitale, slimme gemeente zijn. Een belasting op de digitale revolutie is dan ook weer niet consequent.

Subsidies laat HE links liggen
Bottom line is dat de gemeente geld naarstig op zoek moet naar geld. De aandachtige lezer herinnert zich nochtans hoe Dalemans Hechtel-Eksel presenteerde als een aantrekkelijke en rijke bruid voor de naburen. De bruidsschat lijkt nu wel verdwenen in de plooien van een belabberd meerjarenplan. Desalniettemin laat het bestuur wel subsidies liggen voor het uitbreiden van het Bovenlokaal Functioneel Fietstroutenetwerk. Daardoor zullen er ook de komende jaren geen fietspaden aangelegd kunnen worden in de Pundershoekstraat en de Don Boscostraat. Het provinciebestuur ondersteunt dergelijke projecten nochtans met een subsidie van maar liefst 90% voor infrastructuurwerken. Slechts 10% van de investering zou de gemeente zelf moeten dragen.