Jo, sinds begin 2021 ben je nieuw in de gemeenteraad en met 26 jaar de jongste in de CD&V-fractie. Wat kan jij met je jeugdigheid betekenen voor Hechtel-Eksel?

Als jonge nieuwkomer hoop ik een enthousiaste aanvulling te zijn op de expertise van onze fractie. Ik zal een kritische, maar opbouwende stem in de gemeenteraad zijn om ervoor te zorgen dat het beleid meer rekening houdt met de noden van jongeren in onze gemeente.

Welke drie dingen zou jij in onze gemeente veranderen?

1. Ervoor zorgen dat onze gemeente niet verandert in een ‘slaapgemeente’, waar inwoners enkel overnachten. Ook werk, ontspanning, winkelen ... in eigen gemeente zijn belangrijk. Het verenigingsleven draagt hiertoe sterk bij. Dit moet blijvend ondersteund worden.

2. Fietsinfrastructuur: meer inzetten op veilige fietspaden en oversteekplaatsen, inwoners actief aanmoedingen om meer te fietsen. Meer fietsen is immers veiliger fietsen. Ook overdekte fietsenstallingen zijn belangrijk. Ik denk hier spontaan aan de fietsenstalling bij de sporthal.

3. Armoede aanpakken: Ook in onze gemeente is er heel wat armoede. Alle inwoners moeten kansen krijgen om de beste versie van zichzelf te kunnen zijn.

Wat vind je leuk aan dorpspolitiek?

Dorpspolitiek staat dicht bij de mensen. In de gemeenteraad worden veel voorstellen unaniem goedgekeurd en samen proberen we onze gemeente nog mooier te maken. Ook de toegankelijkheid en nabijheid is een troef. Iedereen kan gemeenteraadsleden aanspreken en suggesties doen of problemen aankaarten.

Je papa Jan (†) was ooit eerste schepen in Hechtel-Eksel, maar ook je peter Daniël Moons is lange tijd schepen geweest in onze gemeente. Heeft hij je nog goede raad meegegeven?

Mijn peter steunt me in alle keuzes die ik maak. Uiteraard was hij erg trots dat ik in de gemeenteraad kwam. Hij volgde ook de eedaflegging. Zijn gouden raad: gewoon mezelf blijven!