In Facebookgroepen worden er gretig foto’s of postkaarten uit vervlogen tijden gedeeld. Ook ons idee om elektriciteitskasten op te smukken met oude beelden van onze dorpen kreeg veel bijval van de bevolking, maar jammer genoeg nog niet van het gemeentebestuur.

Toch geven we niet op. We zijn trots op ons erfgoed en willen het niet zonder meer inruilen voor een zoveelste appartementsblok in een versteend landschap. Als CD&V Hechtel-Eksel willen we de focus leggen op de mooiste gebouwen en plekken van ons dorp. Daarom pleiten we voor sterke architectuur voor nieuwe gebouwen die past binnen de eigenheid van onze dorpen.

CD&V Hechtel-Eksel wil enerzijds subsidies geven aan ons on(t)roerend mooi erfgoed en anderzijds bouwheren meer mogelijkheden geven om gebouwen te moderniseren en uit te breiden. Dit steeds met oog voor het pittoreske, het groen en de schoonheid van onze dorpen. We pleiten voor meer respect voor de eigenheid van onze dorpen.

Een voorbeeld:
De Heemkundige Kring riep al meer dan een jaar geleden op om het grote H.Hartbeeld, links van de kerk van Eksel in ere te herstellen. CD&V drong aan om hiervoor middelen te voorzien en subsides aan te vragen bij het provinciebestuur. Het enorme beeld van het Brusselse kunstatelier Parentani behoort tot ons collectief geheugen en werd in 1933 onder massale belangstelling geplaatst. Intussen is er helaas nog geen werk gemaakt van de restauratie van het beeld.